Natuur en agrarisch ondernemen


LIMMEN - Begin juni brachten fractieleden van GroenLinks Castricum een werkbezoek aan de boerderij en minicamping ‘De Westert’ van Kees Welboren en zijn vrouw Svenja in Limmen. 

Kees Welboren zit in het bestuur van de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer‘Water, Land en Dijken’. Ook Walter Menkveld, directeur, en Josanne Rutte, veldcoördinator van Water, Land en Dijken waren bij het werkbezoek aanwezig. 

Deze vereniging van ruim 500 boeren in midden Noord-Holland zet zich in voor weidevogels, een aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem.

Natuur, biodiversiteit en agrarisch ondernemen blijken goed samen te kunnen gaan. Een goede afstemming en samenwerking met de gemeente is daarvoor wel essentieel.

De mensen van Water, Land en Dijken ondersteunen de aangesloten boeren bij de uitvoering van agrarisch natuurbeheer op hun percelen en binnen hun bedrijfsvoering. Ook ondersteunen zij, samen met Landschap Noord-Holland, de 450 vrijwilligers die de boeren helpen bij het natuurbeheer.

Kees Welboren heeft een contract afgesloten om op de 3,5 hectare grond in de Limmerpolder ‘mozaïekbeheer’ toe te passen. Hij beheert zo verschillende stukken land op andere manieren. Zo ontstaat een gevarieerd landschap. Voor weidevogels maar ook met stukken kruidenrijk grasland.

Welboren en Menkveld wijzen tijdens het bezoek verder op het belang van goede contacten tussen de gemeente en de agrarische ondernemers, zoals dat ook gebeurt met andere ondernemersgroepen.

Dan kan besproken worden wat zij nodig hebben om bij te dragen aan doelen op het gebied van natuur, landschap en klimaat. Daar kan het Castricumse gemeentebestuur een rol in spelen, als het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de binnenkort vast te stellen omgevingsvisie voor de gemeente.

Foto: Jacques Warmerdam (aangeleverd)