Aandeel migranten in Nederlandse gemeenten

In Castricum is de groep inwoners met een Buiten-Europese herkomst 4,1%. Het aandeel Europese migranten is 2,4%, blijkt uit cijfers van het CBS.

Buiten Europa geboren migranten zijn relatief sterk vertegenwoordigd in gemeenten in de Randstad. Dit aandeel is het grootst in Amstelveen, met ruim een kwart van alle inwoners. 

In Amsterdam en Den Haag is dat iets minder dan een kwart. Buiten de Randstad wonen in Eindhoven met 19% naar verhouding de meeste migranten. Gemiddeld genomen is ongeveer 10% van de inwoners van een gemeente een migrant van Buiten-Europese herkomst.

Europese migranten zijn vaker buiten de Randstad gevestigd, vooral in de grensregio’s. In Vaals is het aandeel met 36% het grootst. Ook Zeeland en West-Brabant kennen een relatief hoog percentage. 
Dit betreft vooral mensen die in Duitsland en België zijn geboren.

Onder de grotere gemeenten is de groep Europese migranten het grootst in Maastricht (14%). Ook in Den Haag en Amsterdam (13%) is de vertegenwoordiging van Europese migranten ruim boven het landelijk gemiddelde van 6%.

De grootste groep inwoners met een Buiten-Europese herkomst, maar geboren in Nederland, woont net als migranten met deze herkomst in de Randstad, vooral in Almere, Lelystad en Zaanstad, Schiedam en Zoetermeer. 

In Rotterdam is het percentage inwoners van deze tweede generatie met 20% het hoogst. Gemiddeld behoort 8% van de inwoners van een gemeente tot deze herkomstgroep.

Foto: Omroep Castricum