Meer vrijwilligers in 2022

In 2022 gaf 41% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. 

Daarmee is het aandeel vrijwilligers toegenomen na een daling in de coronajaren, maar is het nog altijd lager dan vóór de coronacrisis.

De cijfers komen uit het jaarlijkse onderzoek Sociale samenhang en welzijn, waarin extra vragen over vrijwilligerswerk zijn toegevoegd.

Dit gebeurde op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. 

In de enquête is aan mensen van 15 jaar of ouder onder andere gevraagd naar hun inzet als vrijwilliger in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Tussen 2012 en 2019 was jaarlijks gemiddeld 49% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder minstens één keer per jaar actief als vrijwilliger. 

In 2020 daalde het percentage vrijwilligers naar 44% en in 2021 naar 39%. Deze daling kan deels het gevolg zijn van de genomen coronamaatregelen, waardoor veel vrijwilligerswerk niet mogelijk was.

Alleen onder 65-plussers is het aandeel vrijwilligers weer toegenomen tot een vergelijkbaar niveau als voor corona. In 2021 was dit onder 65- tot 75-jarigen 44% en een jaar later 48% in vergelijk met 2019. 

Onder 75-plussers deed 27% in 2021 aan vrijwilligerswerk, in 2022 was dat gestegen naar 35% gelijk aan 2020.

Foto: Omroep Castricum