Meer koeien in de wei, maar wel korter

Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent.

Tot 2015 hielden melkveebedrijven hun koeien steeds vaker op stal, maar sinds 2016 is weidegang van melkkoeien weer toegenomen. Ook het aandeel bedrijven dat melkkoeien laat grazen is tussen 2015 en 2021 toegenomen van 76 naar 83 procent.

Ook al grazen er relatief steeds meer koeien in de wei, de tijd die ze buiten lopen is wel korter geworden. In 2021 liep een grazende koe gemiddeld 1.300 uur in de wei, terwijl dat in 2013 nog ruim 1.700 uur was.

De afname van het aantal weide-uren komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei lopen, in plaats van dag en nacht. In 2021 waren koeien 14 procent van de weidedagen dag en nacht in de wei, in 2013 was dit nog 23 procent.

Bron: CBS
Foto: Omroep Castricum