Maximale capaciteit stroomnet bereikt

CASTRICUM - De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is bereikt in de regio rond Alkmaar, waaronder ook in Castricum. Dat meldt netbeheerder Liander. Grootverbruikers kunnen geen nieuwe aansluiting aanvragen en huidige verbruikers kunnen niet meer stroom verbruiken. Dat kan pas weer als Liander maatregelen treft bij elektriciteitsstation Oterleek.

Grote verzwaringen aan het station worden voorzien in 2025. Tot die tijd wordt met kleinere maatregelen geprobeerd om meer mogelijk te maken, bijvoorbeeld door kabels te verleggen naar andere stations. Ook wordt er gepoogd om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, zogeheten congestiemanagement. 

Aanvragers van grote aansluitingen zullen rekening moeten houden met langere wachttijden. Grootverbruikers zijn bijvoorbeeld supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabriek. Consumenten zullen geen last hebben van het te drukke stroomnetwerk. Ook met woningbouw is al rekening gehouden in de plannen.

In veel regio's in Nederland bestaat deze problematiek. Vanwege de verduurzaming wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het elektriciteitsnetwerk en wordt er op meer plekken aan energieopwekking gedaan met zon en wind. Het net moet daarom flink uitgebreid worden. Ook zijn er te weinig technici om die uitbreidingen mogelijk te maken.