Maak werk van natuur

REGIO - Deze week heeft de kiezer gesproken. Een aardverschuiving in de Nederlandse politiek is een feit. Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren. 

Dertien natuur- en milieuorganisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, roepen daarom alle partijen op om een kabinet te vormen dat hier werk van maakt.

Ambitieus klimaatbeleid blijft links- of rechtsom nodig om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven en klimaatverandering te stoppen. 

Dit betekent dat grote vervuilers een eerlijke bijdrage leveren aan de transitie en huishoudens niet in de kou blijven staan. 

Bestaanszekerheid van burgers betekent ook investeren in een gezonde leefomgeving met schone lucht, gezond water en een vruchtbare bodem. 

Dit betekent ook bescherming en versterking van het Nederlands cultuurlandschap. Door te investeren kan er aan vele doelen worden bijgedragen.

Dit gaat hand in hand met de noodzaak om de natuur in Nederland te herstellen die momenteel net zo versnipperd is als het politieke landschap.

In Europa wordt 1 op de 5 dier- en plantsoorten in bedreigd met uitsterven. Het aankomende kabinet zal in actie moeten komen om de natuur te redden en deze neerwaartse trend te keren door zaken bij de bron aan te pakken. 

Dit omvat het vergroten en verbinden van natuurgebieden, het inzetten van een landbouwtransitie met aanzienlijke stikstofreductie en het beperken van de luchtvaart.

Foto: Omroep Castricum