Leger des Heils zoekt collectanten in Castricum

CASTRICUM - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Castricum voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november tot en met 3 december 2022.

Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

In deze complexe tijden, waarin armoede en uitsluiting als gevolg van economische omstandigheden steeds vaker voorkomen, is financiële hulp harder nodig dan ooit.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland meer dan honderd buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen.

In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Wilt u collecteren? Aanmelden kan via: https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger.

foto: aangeleverd