Landschap als inspiratiebron voor nieuwbouw

LIMMEN/HEILOO - Stichting Oer-IJ bepleit dat bij gebiedsontwikkeling, zoals voor nieuwbouw tussen Heiloo en Limmen meer gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke landschapselementen. 

Samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut en de gemeente Heiloo heeft een groep van 25 ambtenaren tijdens een inspiratiesessie onderzocht hoe dat in praktijk kan worden toegepast. 

Het project Zandzoom, een woningbouwontwikkeling van ca. 1100 woningen werd als testcase gebruikt. Er werden twee gebieden uitgelicht.

Enerzijds de westzijde met de overgang van bebouwing naar het krekenlandschap van het Oer-IJ en anderzijds de zuidzijde met als doel een groene overgangszone tussen Heiloo en Limmen te realiseren.

Tijdens de inspiratiesessie werden veel schetsen gemaakt en uitgangspunten geformuleerd met een andere opzet dan bij de planvorming. 

De resultaten van de workshop zijn in een notitie samengevat en donderdag 9 november door Jacques Warmerdam van de stichting Oer-IJ aan de wethouders Rob Obdam en Antoine Tromp gepresenteerd. 

Jacques Warmerdam, die namens Stichting Oer-IJ de bijeenkomst organiseerde, is enthousiast over het resultaat van de sessie met de ambtenaren. 

Hij hoopt dat de bevindingen en aanbevelingen in de verdere ontwikkeling van het gebied een rol van betekenis gaan spelen. 

Foto: Stichting Oer-IJ voorzitter Mees Hartvelt overhandigt het Inspiratiedocument aan de wethouders (aangeleverd)