Landbouwtelling 2022 van het CBS

Op 1 april 2022 telde Nederland 3,8 miljoen runderen. Dat is 0,4% meer dan een jaar eerder. Vergeleken met 2017 waren er 6% minder runderen. 

Het aantal runderen bestond vorig jaar voor 41% uit melkkoeien, net als in 2021. Het jongvee voor de melkveehouderij nam het laatste jaar toe met 1,6% naar 982.000.

In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen om de groei van de veestapel te stoppen. Het aantal runderen daalde in 2018 voor het eerst sinds 2013 onder de 4 miljoen.

Vorig jaar waren er 14.700 bedrijven met melkvee. Dat is 3% minder dan in 2021. Ten opzichte van vijf jaar eerder is dat aantal met bijna 20% afgenomen. 

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf groeide in 2022 naar 107. Een jaar eerder was dit gemiddeld 103 per bedrijf. In 2017 telde een bedrijf met melkvee 94 melkkoeien.

De varkensstapel daalde in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 1,6% naar 11,3 miljoen. Ten opzichte van 2017 telt de varkensstapel 9% minder dieren. 
Het aantal varkens is mede door de stoppersregeling en de subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) sinds 2020 afgenomen.

Het aantal melkgeiten steeg in 2022 met 1% naar bijna 489.000. Vergeleken met vijf jaar eerder is de geitenstapel met 30% gegroeid. 

Bron: definitieve cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het CBS
Foto: Omroep Castricum