Landbouwportaal Noord-Holland voortgezet

REGIO - Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft akkoord gegeven voor een nieuwe periode van het Landbouwportaal tot en met december 2023.

Het hoogheemraadschap merkt veel veranderbereidheid onder agrariƫrs om het bedrijf toekomstbestendig te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te hebben. Het waterschap wil dit blijven faciliteren en stimuleren.

Een nieuwe subsidieverordening voor bovenwettelijke maatregelen op agrarische bedrijven, ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit, kan deze beweging een extra zetje in de goede richting geven.

Coachbezoeken kunnen worden aangevraagd via www.landbouwportaalnoordholland.nl. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022.

foto: aangeleverd