Kritische reactie op verkeersplannen

CASTRICUM - Fietsersbond Castricum stuurde de gemeenteraad en het College een kritische reactie op de plannen van de gemeente om de Dorpsstraat autoluw en de spoorwegovergang veiliger te maken.

De Fietsersbond ziet positieve punten in de rapportage, met name het afsluiten Schoutenbosch en het afwaarderen van 50 km/h naar 30 km/h wegen. Voorts juicht de bond het toe dat de spoorwegovergang veiliger wordt gemaakt door afslaand autoverkeer rondom te minimaliseren, inclusief het beperken van afslaand verkeer de Dorpsstraat in.  

De Fietsersbond pleit voor de voorstellen voor eenrichtingsverkeer. Ook die werken goed voor de overwegveiligheid en pakken bovendien het doorgaande verkeer in de Dorpsstraat aan, wat het veiliger maakt voor fietsers.  Verder maakt de Fietsersbond zich ongerust over de tot dusver getoonde LVO-ontwerpen (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) als het gaat om fietsveiligheid en fietsdoorstroming. 

Bovendien mist de bond in dat ontwerp de aanpak van de te krappe spoorwegovergang. Vooral omdat Dorpsstraat-Beverwijkerstraatweg onderdeel wordt van het provinciale doorfietsnetwerk.  Na analyse en evaluatie komt Fietsersbond Castricum met de volgende adviezen:  

Neem als prioriteit de fietsveiligheid in de Dorpsstraat en kies voor éénrichtingsverkeer met snelheidsremmende maatregelen. De Fietsersbond adviseert om bij ProRail er op aan te dringen de overweg Beverwijkerstraatweg wat betreft fietsveiligheid en doorstroming op orde te brengen.

Dit in lijn met de CROW-adviesen (kennisinstituut voor infrastructuur en openbare ruimte) voor doorfietsroutes en te zorgen voor een veilige overweg voor fiets- en voetgangers.

Ook moet er een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde komen, om ongewenst spookfietsen op de doorfietsroute te voorkomen. De Fietsersbond adviseert het marktgebied te verplaatsen van de huidige locatie naar de Burgemeester Mooijstraat.

Foto: Omroep Castricum