Is uw sloot al schoon?

REGIO - Vanaf maandag 17 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

Eigenaren van een perceel grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig, en moeten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Op hhnk.nl/legger-wateren vindt u de informatie over de sloten grenzend aan uw perceel.

Een sloot is schoon als 90% van de slootbreedte vrij is van begroeiing, voor duikers en bruggen alle begroeiing is verwijderd, de sloot vrij is van afval en er geen takken en bomen over de sloot hangen. Daarnaast is het van belang dat uitgezakte oevers worden hersteld.

De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de maandag in oktober. Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam telefonisch bereikbaar via 072 - 582 8282.

foto: aangeleverd