Inwoners meer betrokken bij plannen provincie

REGIO - Een deel van de samenleving wil graag meer betrokken worden bij besluitvorming. Zoals meepraten over een project in de eigen omgeving en invloed uitoefenen op het provinciaal beleid. Bij de provincie Noord-Holland krijgt daarom participatie van inwoners de komende jaren een nog belangrijkere rol.

De provincie vindt het bovendien belangrijk dat elke inwoner kan meedoen. Daarom worden bij participatietrajecten waar mogelijk ook Noord-Hollanders betrokken die minder vanzelfsprekend of makkelijk meedoen, zoals jongeren, laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond.

Om dat mogelijk te maken én inwoners duidelijkheid te geven over wat ze van de provincie mogen verwachten zijn er nu heldere afspraken gemaakt over hoe Noord-Hollanders meer kunnen worden betrokken.

De Statenwerkgroep Participatie bracht in kaart wat nodig is voor goede participatie, wat de provincie belangrijk vindt en stelde naar aanleiding daarvan uitgangspunten op.

Provinciale Staten (PS) stelden deze uitgangspunten maandag 19 september unaniem vast. Dit betekent dat alle partijen het ermee eens zijn. Via de link https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Inspraak/Uitgangspunten_voor_participatie kunt u de uitgangspunten voor participatie inzien.

Hoewel bij participatie altijd ruimte moet zijn voor invloed, blijven de politiek en het bestuur verantwoordelijk voor de besluiten. Zij wegen de verschillende belangen en ideeën mee.

Participatie betekent niet per se dat iedereen die meedoet gelijk kan krijgen. Wél dat er altijd duidelijkheid is over de afweging van alle belangen in de besluitvorming.

foto: aangeleverd