Invloed uitoefenen op de gemeenteraad

CASTRICUM - Eens in de vier jaar kun je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en worden de leden van de gemeenteraad gekozen.

Maar in die vier jaar zijn er verschillende manier om aan de gemeenteraad jouw mening kenbaar te maken en invloed te hebben op de keuzes die worden gemaakt.

Eén van die manieren is om langs te komen op het raadsspreekuur. Bij het raadsspreekuur kun je in gesprek met vertegenwoordigers van alle fracties over een voorstel, idee of probleem. 

De vertegenwoordigers van de fracties nemen je verhaal mee terug nemen naar hun fractieoverleg om te overleggen wat ze met jouw verhaal willen doen.

Het raadsspreekuur vindt elke twee weken plaats in het gemeentehuis op maandagavond tussen 19:15 uur en 20:15 uur. Je kunt je aanmelden bij de griffie via raadsgriffie@castricum.nl.

Kijk voor meer informatie over het raadsspreekuur en alle manieren om invloed uit te oefenen op de gemeenteraad op https://castricum.nl/raad-en.../invloed-op-uw-gemeenteraad

Foto: Omroep Castricum