Investeren in energiesysteem van de toekomst

REGIO - De provincie heeft samen met netbeheerders Liander en TenneT en betrokken gemeenten en stakeholders projecten in kaart gebracht die van regionaal belang zijn om de huidige knelpunten in de elektriciteitsnetten op te lossen én het energiesysteem van de toekomst te realiseren. 

Dit zogenoemde provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat wordt eind maart door de provincie aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is op 7 maart 2023 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het energiesysteem in Noord-Holland verandert in hoog tempo. Elektriciteit is steeds vaker de belangrijkste energiebron voor bedrijven en verkeer en vervoer.

Bedrijven en consumenten willen verduurzamen en stroom wordt steeds meer zelf opgewekt. Hierdoor loopt het elektriciteitsnet op veel plekken vol en is op grote schaal uitbreiding nodig.

Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in waterstof- en warmtenetten. Die kunnen een deel van de energievraag in de toekomst opvangen.

Om de huidige knelpunten op te lossen, worden komende 10 jaar verspreid over de hele provincie 55 nieuwe elektriciteitsstations gebouwd en 56 stations uitgebreid door TenneT en Liander. 

Liander investeert tot en met 2024 €3,5 miljard euro in het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. 

Foto: Omroep Castricum