IFD-bouwen goed voor circulariteit en bereikbaarheid

REGIO - In de periode 2025-2035 staan provincies en gemeenten voor een grote opgave om bruggen, viaducten, onderdoorgangen en duikers uit te breiden en te vervangen.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland voerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een analyse uit naar de potentie van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD-bouwen) bij deze opgave. 

Het EIB noemt 4 factoren voor het succes van IFD-bouwen: de functionaliteit (standaardisatie) van het ontwerp, de technische omstandigheden, de levensduur van verschillende componenten en de verkeersintensiteit. 

Een functioneel ontwerp geeft mogelijkheden voor standaardisatie en prefabricage van bijvoorbeeld brugkelders, landhoofden en pijlers van bruggen en viaducten. 

Dit brengt belangrijke voordelen met zich mee, zoals minder ontwerpkosten, minder faalkosten en minder verkeershinder voor de omgeving door een kortere bouwtijd. De bouw is bovendien circulair, doordat de standaardelementen kunnen worden hergebruikt.

De overgang naar IFD-bouwen vraagt wel om een goede samenwerking tussen decentrale overheden en het innovatief vermogen van de markt. De totale opgave voor Nederland bedraagt naar schatting € 9 miljard.

Foto: Omroep Castricum