Huisartsenposten NH slecht bereikbaar

REGIO - Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet in Noord-Holland gemiddeld zeven minuten wachten tot de dienstdoende huisartsenpost de telefoon opneemt. 

Daarmee is de gemiddelde wachttijd gelijk aan het landelijk gemiddelde van zeven minuten, blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.

In het onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten op drie verschillende zaterdagavonden gebeld. Aan de hand van deze uitkomsten is vervolgens van alle huisartsenposten de gemiddelde wachttijd berekend.

Met name bij Huisartsenpost Amsterdam is de wachttijd met een gemiddelde van 24 minuten erg hoog. Op provinciaal niveau scoort Flevoland het slechtst met een gemiddelde wachttijd van 16 minuten.

Daarentegen bedraagt de gemiddelde wachttijd in Groningen en Utrecht vier minuten en is de wachttijd in Zeeland gemiddeld het kortst met slechts drie minuten.

Een ander opvallend verschil tussen huisartsenposten is de informatievoorziening over de wachttijd. Bij sommige huisartsenposten krijg je te horen hoeveel bellers er nog voor je zijn. Bij andere huisartsenposten sta je soms lang in de wacht zonder te weten hoe lang dit nog kan duren.

Ook valt op dat veel huisartsenposten aan de hand van een welkomstboodschap proberen barrières te creëren. Bijvoorbeeld door te zeggen dat zij voor zowel het gesprek als een eventueel bezoek kosten in rekening zullen brengen en vooraf vragen jouw BSN-nummer in te voeren. 

Foto: Omroep Castricum