Hoogovenskelet blijkt toch van een vrouw

CASTRICUM - Het ‘hoogovenskelet’ dat in de jaren 60 van de vorige eeuw is opgegraven op het terrein van de hoogovens (Tata Steel), blijkt na nieuw onderzoek toch naar alle waarschijnlijkheid een vrouw te zijn.

Eerder werd aangenomen dat het skelet van een man was. Ook de datering is op basis van nieuwe technieken aangepast.

Het skelet werd gevonden in een graf in de buurt van een toenmalig 'woonstalhuis'. Door de vreemde houding in een te klein gegraven graf waarin het lichaam ‘gepropt’ leek te zijn, was het een opmerkelijke begraving.

Uit dezelfde periode zijn slechts enkele andere begravingen bekend, zoals onder andere van de jongen ‘Aak’, die te zien is in Huis van Hilde.

Het skelet is indertijd gedateerd aan de hand van de C14-methode. In 2018 is in aanloop naar het jubileum ‘100 jaar Hoogovens’ besloten om met nieuwe en verbeterde technieken opnieuw naar dit skelet te kijken.

Voor het onderzoek is in plaats van de C14-methode een AMS-datering gedaan. Dit leverde een heel ander resultaat op dan in de jaren 60, namelijk een datering van 174 tot 19 v. Chr. in plaats van 508 tot 171 v. Chr.

Vanaf de Nationale Archeologiedagen in het weekend van 18 en 19 juni staat in Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum een tijdelijke vitrine rond het thema ‘Oude vondsten, nieuwe inzichten’.

Daarin is de schedel van het hoogovenskelet te zien waarbij de nieuwe inzichten over dit skelet in de presentatie bij de vitrine worden toegelicht. 

Huis van Hilde is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur. Kijk voor meer informatie ook op www.huisvanhilde.nl.

foto: opgraving hoogovenskelet - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek