Historische groei aantal zonnepanelen

REGIO - In een tijd waarin netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet blijft het gebruik van zonnepanelen toenemen.

In 2022 zijn opnieuw duizenden installaties met zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander in Noord-Holland. Het gaat hierbij om zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneparken. 

In Noord-Holland was in 2022 een historische groei van het vermogen van de zonnepanelen op woningdaken van 27,4 procent ten opzichte van 2021. 

Inmiddels leveren in Noord-Holland ruim 250.000 woningen en 2.800 zonneparken en grote zonnedaken op bijvoorbeeld stallen groene stroom aan het net van Liander. Niet alleen zonnepanelen zijn mateloos populair onder consumenten, ook laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen zijn zeer gewild. 

Deze ontwikkelingen vragen om kabels waar veel meer stroom doorheen kan dan door het gros van de huidige kabels waar woningen op zijn aangesloten. Om aan al deze wensen tegemoet te komen werken de netbeheerders zoals Liander overal aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. 

Zo legden zij in 2022 duizenden kilometers nieuwe kabels in straten en plaatsten zij honderden nieuwe transformatorhuisjes in de wijken. Ook werden bestaande elektriciteitsstations uitgebreid en werden diverse nieuwe gebouwd. Ook de komende jaren zal dit door blijven gaan.

Belangrijke aanjager van de populariteit van zonnepanelen onder woningbezitters is de salderingsregeling. Bovendien is de prijs van de panelen enorm gedaald waardoor de terugverdientijd sterk is teruggelopen. 

Foto: Omroep Castricum