Het aantal hersenaandoeningen blijft stijgen

REGIO - Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan een psychische aandoening blijft stijgen.  Uit de toekomstverkenning voor 2040 met betrekking tot hersenaandoeningen, verwacht het RIVM dat in 2040 ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan (de gevolgen van) een beroerte, parkinson of dementie. 

Afgaand op het werkelijk aantal meldingen van deze drie hersenaandoeningen bij de eerstelijnszorgregistratie zijn over 2021, 372.000 Nederlanders met een beroerte, parkinson en dementie geregistreerd. 

Dat is al een stijging en als er geen actie wordt genomen, zijn dat er de komende jaren alleen maar meer. Dat is een zorgelijk toekomstbeeld, temeer omdat parkinson, dementie en beroerte slechts drie van de honderden hersenaandoeningen zijn die voorkomen.

Momenteel hebben ruim vier miljoen Nederlanders (4.261.700) een hersenaandoening, waarvan de helft een psychische aandoening (2.187.600). Dit kost de maatschappij jaarlijks 30 miljard euro aan zorgkosten. 

Het is dan ook van groot belang om in te zetten op een toekomst zonder hersenaandoeningen, door ruimte te geven aan baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. 

Help de Hersenstichting mee en maak je sterk voor een toekomst waarin iedereen gezonde hersenen heeft. Geef aan de (online) collectant tijdens de collecteweek van maandag 30 januari tot en met zaterdag 4 februari 2023.

Meer informatie: www.hersenstichting.nl/doneer.
Foto: aangeleverd