Gebruik van WMO gestegen

In de eerste helft van 2023 maakten ruim 485 duizend mensen gebruik van Hulp bij het huishouden, betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is 27% meer dan in de eerste helft van 2019. 

Binnen de WMO zijn verschillende maatwerkvoorzieningen, zoals Hulp bij het huishouden, Ondersteuning thuis, zoals begeleiding in het dagelijks leven of het aanbieden van hulpmiddelen als een rolstoel of traplift.

In totaal kregen ruim 1,1 miljoen mensen in 2023 hulp of ondersteuning thuis via de Wmo. Dat is 10% meer dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Tot en met 2018 hanteerden de meeste gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor het gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. In 2019 is er een abonnementstarief van 19 euro per maand dat voor elke inkomensgroep gelijk is. 

Sinds de invoering van het abonnementstarief is het aantal mensen dat gebruikmaakt van Hulp bij het huishouden in de hogere inkomensklasse ongeveer verdubbeld. Het gebruik door cliënten uit de midden-inkomensgroep was ruim twee derde hoger dan in 2019. In de laagste-inkomensgroep is het gebruik weinig veranderd. 

Foto: Omroep Castricum