Fusiebesprekingen visverenigingen Castricum, Akersloot en Limmen

CASTRICUM - De visverenigingen in Castricum, Limmen en Akersloot zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke fusie. Het gaat om Zeeboten en Zeevisvereniging De Salamander, Hengelsportvereniging Castricum, Vliegvisvereniging De Steenvlieg, hengelsportvereniging Limmen en De Sander uit Akersloot. 

Deze versnippering kost veel inzet van incomplete besturen waarbij hun aandacht meer ligt bij het organiseren van activiteiten en de belangenbehartiging in het geding komt.

Het is belangrijk dat de verenigingen als ÊÊn partij spreken en voor hun gemeenschappelijke belangen opkomen en een volwaardig gesprekspartner zijn voor de gemeente, waterschap en andere instanties.

Sinds deze zomer zijn de besturen een aantal keren bij elkaar geweest en hebben onder leiding van een onpartijdig oud-federatiebestuurder de toekomst van de georganiseerde hengelsport in de gemeente Castricum besproken. 

De besturen zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat een fusie van de vijf verenigingen tot ÊÊn koepelvereniging de beste optie is. De lokale verenigingen worden omgevormd tot afdelingen voor de uitvoering van hun activiteiten die worden gefinancierd vanuit de koepel.

Alle leden van de vijf verenigingen hebben inmiddels een nieuwsbrief ontvangen met daarin de informatie over de voorgestelde fusie en organisatie. Daarnaast houden de verenigingen dit jaar nog algemene ledenvergaderingen waarin een toelichting wordt gegeven en toestemming wordt gevraagd de vervolgstappen naar een fusie te nemen. 

Het streven is in september 2023 de fusiebesluiten te nemen en de fusie per 1 januari 2024 te laten ingaan.

Foto: aangeleverd