Donateursavond Oud-Castricum

CASTRICUM - De jaarlijkse donateursavond van Oud-Castricum, die ook toegankelijk is voor andere belangstellenden, wordt gehouden op 21 november in de Dorpskerk in Castricum. 

Op deze avond zijn er ook twee lezingen. De eerste wordt voor de pauze gegeven door Gerard Castricum en heeft als onderwerp: ‘Graven groeven niet, zij schonken grond aan kerken en abdijen..’ 

Hierbij wordt uitgegaan van het verhaal waarin Sicco (Siegfried) in 993 grond schonk aan de abdij van Egmond. Waar was die grond precies gelegen en begon daar de ontginning van Castricum? 

Na de pauze vertelt Ernst Mooij, auteur van het artikel over wateroverlast in Castricum in het nieuwe jaarboek, aan de hand van een beeldpresentatie over het ‘Leven met het water in de duinen’.

De donateursavond begint om 20.00 uur. Het adres van de Dorpskerk is Kerkpad 1 in Castricum. De kerk is open om 19.30 uur.

Foto: De duinen zijn weer natter geworden sinds het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening is gestopt. De oude gebiedsnaam Vogelwater heeft z’n betekenis weer teruggekregen. (Ernst Mooij)