Dijkschouw: Schade aan dijken door droogte

REGIO - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft maandag 1 en dinsdag 2 augustus een dijkschouw gehouden in Zaanstreek-Waterland, de regio Alkmaar en De Rijp.

Op en traject van 59 kilometer aan dijken hebben sommige dijken schade op gelopen door de droogte van afgelopen tijd. Tijdens de schouw zijn heel wat scheuren in kaart gebracht.

Het is daarom nodig om volgend jaar de dijken te versterken. Niet alleen diepe scheuren zijn een probleem, maar ook ondiepe scheuren. Een scheur kan over een langere afstand lopen.

Het binnenste van veel dijken bestaat uit veen. Deze dijken moeten extra in de gaten worden gehouden. Zo'n dijk droogt uit en verzwakt, als de scheuren zo diep zijn dat het veen bloot komt te liggen.

Door klimaat veranderingen lijkt het erop dat dit soort situaties zich vaker gaan voordoen. Er is nog geen sprake van extreme situaties, maar HHNK is wel extra alert.

Burgers kunnen ook meehelpen door schade aan een dijk te melden. Alle meldingen zijn welkom. Melden kan via de link: www.hhnk.nl/melding-over-water-en-dijken.

Bron: NH NIeuws
Foto: Omroep Castricum