Dijkgraaf zoekt waterschapsbestuurders

REGIO - Het lijkt nog ver weg, maar op 15 maart 2023 gaat Nederland weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Het is nu al mogelijk om uzelf kandidaat te stellen voor deze verkiezingen en zo actief bij te dragen aan veilig, schoon en voldoende water, nu én in de toekomst.

Om duidelijk te maken wat een waterschapsbestuurder doet worden informatieavonden gehouden. Zo kunt u ontdekken wat het inhoudt, of het bij u past en hoe u een belangrijke bijdrage kunt leveren als bestuurder in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Het hoogheemraadschap maakt veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau mogelijk. Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Hollands Noorderkwartier kan dit grote gevolgen hebben.

Hoe wordt in de toekomst het waterbeheer in het gebied van HHNK georganiseerd? En hoe wordt omgegaan met zaken als duurzaamheid, energie en droogte? Als bestuurder beslist u mee over het strategische beleid en de financiële kaders voor deze vraagstukken.

Wilt u actief worden als bestuurder en/of een beeld krijgen van wat dat inhoudt? Meldt u dan aan voor een van de informatieavonden voor nieuwe bestuurders.

De informatieavonden zijn op 7 juni in Zaandam, 20 juni digitaal en 21 juni in Hoorn. Aanmelden kan via www.hhnk.nl/verkiezingen. Daar vind u ook meer informatie.

foto: Dijkgraaf Luc Kohsiek (aangeleverd)