De nieuwe uitkijktoren op de Kruisberg

De bouw van de uitkijktoren vorderde gestaag. Toch moest PWN de bouw op 29 maart tijdelijk stil leggen omdat het niet duidelijk was of de stikstofuitstoot van de machines die worden gebruikt  binnen de landelijk geldende stikstofregels past. Na overleg tussen PWN, de gemeente Heemskerk en de omgevingsdienst is er ontheffing verleend om in het kader van veiligheid werkzaamheden toch uit te voeren. De stikstofberekening waar de omgevingsdienst om heeft gevraagd wordt later alsnog aangeleverd.

Omdat alles opnieuw moet worden ingepland kan het nog wel even duren voor er weer echt groot werk wordt verzet. Daarom is de officiƫle opening van de toren uitgesteld. De datum is nog niet bekend.