Coalitie akkoord 2022-2026

CASTRICUM - Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA hebben het coalitieakkoord gepresenteerd voor de komende periode 2022-2026.

De coalitie kwam tot stand onder leiding van fractievoorzitter Roel Beems van Lokaal Vitaal, de partij die de meeste stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart. Het coalitieakkoord wordt nog besproken in de raadsvergadering van donderdag 19 mei.

Er is sprake van een brede coalitie. Door aansluiting van CDA bij het trio Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks wordt de coalitie gedragen door 16 van de 25 raadszetels. Daarmee heeft het college nu een vierde wethouder. Dat waren er in de afgelopen periode drie.

De coalitiepartners zetten in op een daadkrachtige en duurzame toekomst voor de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen in de gemeente.

Centraal staan de ontwikkeling van de woningbouw en de lokale economie. Sociale thema’s, met nadruk op preventie en inclusie. En verbeteringen in de openbare ruimte, waaronder verkeersprojecten en goede sportvoorzieningen.

De uitdaging daarbij is de situatie van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de woningnood, aandacht voor klimaat en duurzaamheid, en financiële beperkingen.

Uitgangspunten voor de coalitiepartijen zijn een sluitende meerjarenbegroting en een hoge mate van participatie door belanghebbenden.

foto: Omroep Castricum