CO2 uitstoot tussen 1970 en 2020

De CO2-uitstoot van de Nederlandse economie nam tussen 1970 en 2020 over de gehele periode gezien met 50% toe. 

Tot 2010 steeg de uitstoot sterk, daarna zette een daling in. CO2 (koolstofdioxide) is een van de belangrijkste broeikasgassen die zorgen voor klimaatverandering.

Vóór 2010 hadden efficiënter gebruik van materialen en grondstoffen en recycling een matigend effect op uitstoot van CO2. Toch nam de uitstoot in die periode toe omdat de economie sterk groeide. 

Van 2010 tot 2020 speelden vooral energiebesparing en de toename van hernieuwbare energie een rol in de daling van de CO2-uitstoot. Dit blijkt uit experimenteel onderzoek van het CBS.

Het CBS heeft berekend hoe sterk veranderingen in de economie en het gebruik van materialen en energie samenhangen met veranderingen in de uitstoot van CO2 tussen 1970 en 2020. 

Energieverbruik heeft een sterke relatie met CO2-uitstoot. Van 2011 tot 2020 was vooral het lagere verbruik van fossiele energie een belangrijke reden van de daling in CO2-uitstoot. 

Tussen 1970 en 2010 was nog nauwelijks sprake van een verschuiving van fossiele energie naar hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven en huishoudens bleven lang afhankelijk van gas en andere fossiele energiedragers. 

Pas na 2010 is er een versnelling waarneembaar in de productie en het verbruik van hernieuwbare energie, met een matigend effect op de CO2-uitstoot als gevolg.

Foto: Omroep Castricum