Cijfers opwekking groene stroom

REGIO - In de provincie Noord-Holland staat per inwoner voor 0,71 kilowatt vermogen aan windmolens en zonnepanelen opgesteld. Daarmee scoort Noord-Holland ruimschoots onder het landelijk gemiddelde van 1,12 kW.

In Noord-Holland hebben windmolens een relatief groot aandeel in de opwek van groene stroom. Landelijk gezien wordt een kleine 27% van de groene stroom opgewekt door windmolens, de overige 73% komt van zonnepanelen op daken en velden. In Noord-Holland is deze verdeling 32% door windmolens en 68% door zonnepanelen.

Qua zonnestroom loopt Noord-Holland wat achter bij veel andere provincies, zeker met het grote inwoneraantal in het achterhoofd.

Opvallend is bijvoorbeeld de minieme bijdrage van zonnestroom door de gemeente Haarlem, de op een na grootste gemeente van de provincie qua inwoneraantal. Dat kan er mee te maken hebben dat een groot deel van de Haarlemse binnenstad geldt als beschermd stadsgezicht.

Afgezet tegen het aantal inwoners doen met name gemeenten als Hollands Kroon, Schagen en Medemblik het goed. In absolute zin scoren Amsterdam en de Haarlemmermeer het best.

Met name dankzij een groot aantal woningen met zonnepanelen in Amsterdam en maar liefst drie grote zonneparken in de Haarlemmermeer. Plannen voor een vierde park zijn reeds aangekondigd.

In totaal is er in de provincie Noord-Holland 2076 Mw aan windmolens en zonnepanelen geïnstalleerd.

bron: onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van de meest recente CBS-cijfers
foto: Omroep Castricum