Burger participatie bij zonne- of windenergieprojecten

REGIO - De provincie Noord-Holland en de programmaorganisatie RES Noord-Holland hebben een aantal heldere stappen op een rij gezet om gemeenten en initiatiefnemers te helpen aan de slag te gaan met zogenoemde ‘financiële participatie’.

Met financiële participatie profiteren omwonenden mee van de opbrengsten een zonnepark of windmolens in de buurt.  Inwoners kunnen bijvoorbeeld via een energie-coöperatie mede-eigenaar worden, financieel deelnemen door aandelen te kopen of via een omwonendenregeling direct voordeel ontvangen op lokaal opgewekte energie.

Een andere vorm is een omgevingsfonds, waarbij een deel van de opbrengsten geïnvesteerd wordt in de leefomgeving van zonne- of windenergie locaties.

De verschillende vormen zijn uitgewerkt in een leidraad. Hierin wordt uitgelegd wat de verschillende vormen van financiële participatie zijn, hoe je hier op kunt sturen en welke ondersteuning er is voor gemeenten en initiatiefnemers.

Op de website https://energieregionh.nl/leidraad-financiele-participatie, vindt u een overzichtelijke beschrijving van wat de leidraad inhoud.

foto: Omroep Castricum