Boekwerk over de 1e 1000 jaar n.Chr.

CASTRICUM - Woensdag 15 november is in Archeologiemuseum Huis van Hilde een illustratie over ‘Noord-Holland in het 1e millennium’ gepresenteerd. 

In twee rijk geïllustreerde delen zijn de archeologie en aanverwante wetenschappen in Noord-Holland uit de eerste tien eeuwen van onze jaartelling gebundeld. 

Gedeputeerde cultureel erfgoed Jelle Beemsterboer nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Rylana Seelen, directeur van Huis van Hilde.

Jelle Beemsterboer: "Het boek past in de traditie van Huis van Hilde om wetenschappelijke informatie op een toegankelijke maar ook historisch correcte wijze op het publiek over te brengen. Het is de brug tussen de inwoners van Noord-Holland en de vele data en vondsten die in dit depot liggen opgeslagen."

Het boekwerk bestaat uit veertien hoofdstukken die grofweg drie clusters van onderwerpen omvatten. In het eerste cluster van drie hoofdstukken wordt het ontstaan van het landschap, de verdeling in regio’s en het ontstaan van nederzettingsgebieden toegelicht.

In het tweede cluster staan de archeologisch zichtbare overblijfselen centraal, zoals sporen van huizen en schuren, aardewerk, metalen sieraden, munten en andere gebruiksvoorwerpen.

In het derde cluster wordt stilgestaan bij de denkwereld van de mensen. De taal, de omgang met de doden, de bestuurlijke hiërarchie en religie, zowel in de voorchristelijke als christelijke perioden. 

Aan het eind van het boek worden enkele conclusies getrokken, waarmee ook een ‘onderzoeksagenda’ is ontstaan met richtlijnen, tips en vragen voor toekomstig archeologisch onderzoek in Noord-Holland.

Het boek is te koop in de museumwinkel van Huis van Hilde. Tot en met 5 december voor een gereduceerd tarief van € 60,-. Daarna geldt de standaardprijs van € 75,-. De publicatie is tevens online te raadplegen. 

Meer informatie: www.huisvanhilde.nl.
Foto: aangeleverd