Bevolking Castricum licht gestegen

CASTRICUM - Het aantal inwoners van Castricum is in 2022 licht gestegen. Dat meldt het CBS woensdag. Eind 2021 waren er 36.263 Castricummers, eind november waren dat er 36.339, een stijging van 76. Cijfers voor december ontbreken nog.

Er stierven 119 mensen meer dan dat er geboren werden, daarmee kent Castricum een negatieve natuurlijke bevolkingsgroei. De nieuwe inwoners komen door verhuizing (1297) of immigratie (227). Er vertrokken ook mensen naar een andere gemeente (1181) of er emigreerden mensen (148). Het saldo van nieuwkomers in de gemeente Castricum komt daarmee op 195.

Voor steeds meer gemeenten geldt dat het sterfteoverschot groter is. Deze trend is zichtbaar in twee derde van de Nederlandse gemeenten. Wel is er in de meeste gemeenten sprake van bevolkingsgroei, dat komt door migratie. In negen gemeenten daalde het inwoneraantal, waaronder in Heiloo. Het aantal inwoners van die gemeente daalde met 101 mensen tot 24.316.

Het aantal inwoners van Nederland steeg in 2022 met 227 duizend tot ruim 17,8 miljoen mensen. Ook deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan immigratie, dit komt vooral door het grote aantal Oekraïners dat sinds het begin van de oorlog naar Nederland is gevlucht.