Basisscholen doen verkeersexamen

CASTRICUM - Donderdag 12 mei was een spannende dag voor de leerlingen van groep 7 van de basisscholen in Castricum.

Dankzij veel vrijwilligers en de medewerking van de basisscholen was het mogelijk dat 234 leerlingen een rondje fietsten voor het praktisch verkeersexamen.

De afzwaaiende wethouder Ron de Haan gaf het startschot. Drieëndertig van de veertig vrijwilligers zaten langs de route en hielden in de gaten of de leerlingen zich aan de verkeersregels hielden. Ook de Fietsersbond hielp mee.

Zo’n examen is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Verkeersexamens zijn afhankelijk van initiatief en de inzet van vrijwilligers, waardoor dit niet in alle gemeentes of dorpen plaatsvindt.

foto: Alex van der Leest (aangeleverd)