Afspraken voor duurzame binnenduinrand

REGIO - "We vinden het belangrijk dat de binnenduinrand een mooie plek blijft om te wonen, werken en recreëren. We moeten daarom samenwerken aan een duurzame balans tussen mens en natuur in deze gebieden."

Dat schrijven provincie, gemeenten, het waterschap, landbouworganisatie LTO-Noord, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties in de startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’.

De opgaven voor de binnenduinrand zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De provincie heeft op verzoek van het Rijk een startversie van het PPLG opgesteld.

Hierin staan de doelen voor het mooi, leefbaar en gezond houden van het landelijk gebied. De startversie van het PPLG heet ‘Buitengewoon Noord-Holland’.

In de duinen gaat het niet goed met de natuur, stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de waterhuishouding en neemt het aantal recreanten toe.

De provincie spreekt met partijen in het gebied over het nemen van maatregelen om een duurzame toekomst te garanderen voor de natuur, maar tegelijk ook een duurzame toekomst te behouden voor de ondernemers en bewoners in het gebied.

In de startnotitie werken eerdergenoemde partijen samen aan verschillende opgaven en hebben bestuurders beschreven hoe ze de komende tijd willen samenwerken.

Op dit moment loopt een groot onderzoek om het complexe watersysteem goed in beeld te brengen. De inventarisatie naar de opgaven en wensen voor een toekomstbestendige binnenduinrand start in de zomer van 2024.

De samenwerkende partijen organiseren bijeenkomsten om organisaties en inwoners in de binnenduinrand de gelegenheid te geven wensen en ideeën aan te dragen.

Foto: Omroep Castricum