Adviesraad Sociaal Domein stapt op

CASTRICUM - De Adviesraad Sociaal Domein stapt op. Begin oktober stuurde de adviesraad een brief aan het college dat de leden niet gemotiveerd zijn door te gaan. De leden zijn ontevreden over hoe het sociaal domein in Castricum wordt uitgevoerd en hoe er met de adviezen van de raad wordt omgegaan. Op 27 oktober wordt de brief behandeld door de gemeenteraad.

De adviesraad schrijft in een brief aan het college: "De raad ziet onvoldoende terug van de inbreng en de uitgebrachte adviezen. Het ontbreekt ons inziens aan een gedegen en samenhangende visie in beleidsdocumenten met de nadruk op preventie en inclusie. Ook missen wij systematische evaluaties, concreet geformuleerde plannen en acties waarbij ruimte is voor oplossingen op basis van de menselijke maat". Ook vinden de leden van de adviesraad dat er in het lokale beleid teveel gericht wordt op de plichten van de inwoner en te weinig op de verplichtingen van de gemeente. Ambitie wordt gemist, schrijft de raad in de ontslagbrief.

Een ander kritiekpunt is dat steeds meer van het sociale beleid op regionale schaal wordt uitgevoerd, waardoor de lokale kleur verwaterd. De raad vindt dat de problematiek van Castricum, Limmen en Akersloot een andere is dan die in grotere gemeenten als Alkmaar en Dijk en Waard (Heerhugowaard). De raad vindt het niet zinvol een lokale adviesraad te behouden, nu de besluitvorming in hoge mate geregionaliseerd is. De raad vindt het "niet effectief om het college en de wethouders van adviezen te voorzien die vervolgens in het bovenregionale politieke krachtenveld ernstig aan waarde inboeten en, zo is onze ervaring, compleet verzanden en/of verwateren".

In De Castricummer reageert wethouder Binnendijk met "begrip" voor de complexe bestuurlijke situatie waarbinnen de raad haar adviezen uitbrengt. "De vraag is of stoppen dan de oplossing is. Daarover wil ik graag in gesprek met de Adviesraad", zegt Binnendijk tegen De Castricummer.

De zeven leden van de raad blijven aan tot 31 december 2022.