Aantal private huurwoningen stijgt

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28.000 tot ruim 1,13 miljoen, een stijging van 2,5%.  Het aantal private huurwoningen steeg relatief sterker dan het aantal koopwoningen (+1,0%) en het aantal corporatiewoningen (+0,2%). 

Ook in de afgelopen jaren is deze ontwikkeling terug te zien. Het aantal private huurwoningen groeide in 2020 en 2019 nog harder.

De private huurwoningen vormden op 1 januari 2022 ruim 14% van de woningvoorraad in Nederland. Dat is ongeveer 1 op de 7 woningen. In totaal waren er ruim 1,13 miljoen private huurwoningen. 

De totale Nederlandse woningvoorraad groeide in 2021 met 1,0% tot 8,05 miljoen woningen. De voorraad koopwoningen groeide met 48.000 woningen tot 4,60 miljoen en de corporatiewoningen met 4.500 woningen tot 2,30 miljoen. 

In Noord-Holland stonden relatief de meeste private huurwoningen (18%). Relatief gezien kenden zeer stedelijke gebieden op 1 januari 2022 het grootste aandeel private huurwoningen (23%). 

Ook in aantallen stonden in zeer stedelijke gebieden de meeste private huurwoningen. Bijna de helft van alle private huurwoningen stond in zeer stedelijk gebied.

Foto: Omroep Castricum