Aanpassing vergunningprocedures Tata

REGIO - Omdat Tata Steel haar plannen voor de productie van duurzaam staal op onderdelen heeft aangepast, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland een gewijzigd voornemen projectbesluit genomen. 

Met het gewijzigde voornemen projectbesluit worden de procedures voor de aanvraag van vergunningen voor de aangepaste plannen gestroomlijnd.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat de IJmond schoner en gezonder wordt, met ruimte voor een toekomstbestendig Tata Steel. 

De provincie blijft zich inzetten om de negatieve gevolgen voor leefomgeving van de omwonenden en het klimaat terug te dringen. 

De provincie doet dit in nauwe samenwerking met Tata Steel, inwoners, de IJmond gemeenten, het Rijk en andere belanghebbenden in de regio.

Tata Steel Nederland heeft gekozen voor een maatwerkaanpak voor haar Groen Staal-plan 2030 en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Door de gewijzigde plannen van Tata Steel is ongeveer 9 maanden vertraging ontstaan in de procedure voor de eerste vergunningaanvragen door Tata Steel voor het Heracless-Groen Staal plan. 

Deze vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning wil Tata Steel inhalen door tijdens de fase, waarin men tegen de vergunningen in beroep kan gaan (12 maanden), al te starten met bouwen.

Dat is onder de voorwaarden van de vergunning in principe toegestaan, maar voor rekening en risico van Tata Steel. Tata Steel heeft aangegeven dat met deze planning de kooksgasfabriek 2 en hoogoven 7 vóór 2030 worden gesloten.

Lees voor meer informatie de berichtgeving van Omroep Castricum over 'Tata dient plan voor maatwerkplan in' van dinsdag 7 november.

Foto: Omroep Castricum