856 meldingen van overlast in 2023

REGIO - Op het dashboard overlastmeldingen en ongewone voorvallen zie je de cijfers van overlastmeldingen bij de  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waarbij Tata Steel als veroorzaker is aangeduid.

Op het dashboard kun je zelf een periode instellen waarvan je het aantal meldingen uit de omgeving van Tata Steel wil zien. Zo kun je zien dat in de eerste vijf maanden van dit jaar in totaal 856 meldingen van overlast door Tata Steel zijn geweest. 

Op een plattegrond van het gebied rondom Tata Steel zie je per wijk het aantal meldingen van overlast door geur, geluid en stof. Ook toont het dashboard het aantal gemelde ongewone voorvallen bij Tata Steel. 

Dit zijn gebeurtenissen binnen het bedrijf die afwijken van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen opleveren. Tata Steel moet een ongewoon voorval zo snel mogelijk bij de OD NZKG melden.

Via de link: https://loket.odnzkg.nl/data-visualisatie-tata-steel komt u op het dashboard overlastmeldingen en ongewone voorvallen. Overlast melden van Tata Steel kan via: https://tata.odnzkg.nl. 

Foto: Omroep Castricum