2021 top jaar groei aantal woningen

REGIO - In 2021 groeide het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 17.000 woningen, waaronder 14.600 nieuwbouwwoningen. Dit is de hoogste groei sinds eind jaren ‘80. 

Na het dieptepunt in 2012 is de groei de afgelopen jaren dus duidelijk toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Woningbouw 2022, die de actuele stand van de woningmarkt in Noord-Holland zien.

Er zijn in 2021 13.000 bouwvergunningen verleend in Noord-Holland tegen 11.000 in 2020. De verwachting dat er op korte termijn meer woningen worden gebouwd, is daarom redelijk positief. Het is echter onzeker of er op de lange termijn veel woningen kunnen worden gebouwd.

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Er is met het Rijk afgesproken dat alle Noord-Hollandse gemeenten tot en met 2030 in totaal 184.000 woningen bouwen. 

Er zijn meer dan genoeg plannen om dit te realiseren. Voor de periode 2022-2040 komt de beschikbare plancapaciteit zelfs uit op 160% van de bouwopgave. Het gaat hierbij om plannen die al worden uitgevoerd tot plannen die nog worden voorbereid.

Er zijn zorgen of al deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvrijstelling die onlangs is vervallen. Dit heeft gevolgen voor een groot deel van de 151 grotere bouwprojecten in Noord-Holland.

Van de 151 projecten hebben 96 projecten in potentie een stikstofprobleem. Dit komt neer op 132.000 van de in totaal 144.000 woningen tot 2030. De rijksoverheid en de provincie onderzoeken nu wat er nog wél mogelijk is.

Foto: Omroep Castricum