€ 20 miljoen voor aankoop agrarische bedrijven

REGIO - De provincie wil € 20 miljoen extra beschikbaar stellen voor de aankoop van agrarische bedrijven van boeren die willen stoppen. 

Daardoor vermindert een deel van de stikstofuitstoot op beschermde natuur, ontstaat er mogelijk ruimte voor PAS-melders én kunnen boeren die willen blijven, doorgaan. Provinciale Staten nemen 6 maart een besluit hierover.

De afgelopen maanden benaderden bijna 30 Noord-Hollandse agrariërs de provincie met de vraag om opgekocht te worden. Een aantal van deze ondernemers wil bijvoorbeeld met pensioen en heeft geen opvolger. 

Niet alle  bedrijven voldoen aan de huidige opkoopregelingen van het Rijk omdat ze bijvoorbeeld te weinig stikstof uitstoten of te ver van beschermd Natura 2000-gebied liggen. 

De stikstofvergunningen van deze bedrijven kan de provincie vervolgens voor meerdere doelen inzetten. Ten eerste voor het verbeteren van de natuur. In de wet is vastgelegd dat van elke vergunning maximaal 70% mag worden gebruikt voor nieuwe activiteiten.

Gedeputeerde Rosan Kocken (Financiën): “Als provincie hadden we zelf geen financiële middelen beschikbaar voor dergelijke aankopen." 

"We weten dat er een nieuwe opkoopregeling van het Rijk aankomt, maar door Provinciale Staten te vragen om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen kan de provincie nu alvast agrariërs helpen.”

Foto: Omroep Castricum