1e bijeenkomst Erfgoedplatform Castricum

CASTRICUM - Maandag 31 oktober kwam het Erfgoedplatform Castricum voor de eerste keer bij elkaar in het gemeentehuis van Castricum. 

In dit nieuwe erfgoedplatform werken vijf lokale erfgoedorganisaties samen om kennis te delen en na te denken over de zorg voor erfgoed.

Het platform is een belangrijk aanspreekpunt bij de ontwikkeling van erfgoedbeleid of bij ontwikkelingen op locaties met hoge erfgoedwaarden. 

Het Erfgoedplatform adviseert het college van B en W gevraagd en ongevraagd over erfgoedzaken in de gemeente Castricum.
Dit kan gaan over monumentenzorg, maar ook over cultuurhistorie, zoals historische groenstructuren, waterwegen of archeologische vindplaatsen.

Wethouder erfgoed Valentijn Brouwer: “We moeten samen voor het erfgoed van Castricum zorgen, want dit gaat iedereen aan. De titel ‘Erfgoed is van ons allemaal’ is niet voor niets de titel van onze Erfgoednota. We willen allemaal wonen in een omgeving met een eigen identiteit.”

Het Erfgoedplatform bestaat uit Don van Lier van de Stichting Oud-Castricum, Menno Haga van de Historische Vereniging Limmen en Co Bosschaert namens de Stichting Alkmaardermeer Omgeving.

Bram Stompedissel en Jan Krom vertegenwoordigen de Historische Vereniging Oud Akersloot en Jacques Warmerdam Stichting Oer-IJ. Voorzitter is voormalig erfgoedambtenaar Anita van Breugel. 

Voorlopig komt het Erfgoedplatform vier maal per jaar bijeen. Wilt u meer informatie of wilt u een keer een openbare bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een bericht naar annebeeksma@debuch.nl. 

De voorganger van het platform, de Monumentenraad, is met de vaststelling van het Erfgoedplatform opgeheven.

Foto: Wethouder erfgoed Valentijn Brouwer en het Erfgoedplatform Castricum (aangeleverd)