Opnieuw subsidie voor kleinschalige circulaire activiteiten

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie.
Na de succesvolle openstelling in 2020, bleek dat een kleine financiële bijdrage stichtingen of verenigingen kan helpen om activiteiten van de grond te krijgen.


Zo werd in 2020 een campagne gesteund, om consumenten meer bewust te maken van de negatieve milieu-impact van textiel en juist circulair katoengaren onder de aandacht te brengen.


Gedeputeerde Zita Pels: “In 2050 is onze economie volledig circulair. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Zo voorkomen we dat we de aarde uitputten. De transitie naar een circulaire economie gaan we samen met bedrijven, overheden en onze inwoners voor elkaar krijgen.”


In 2021 stelt de provincie opnieuw € 25.000,- beschikbaar en de subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- per project. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2021 worden ingediend.


Meer informatie over de subsidie is te vinden op: www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.