Is Hoogfrequent spoorvervoer wel haalbaar ?

Is Hoogfrequent spoorvervoer wel haalbaar ?

REGIO – Al eerder trok specialist in spoorverbindingen in Noord-Holland aan de ‘noodrem’ om zijn bezorgdheid uit te spreken over de toekomstige PHS-treinverbindingen tussen Alkmaar en Amsterdam. We hebben het hier over Dave van Ooijen, die onder andere als lid van de ‘Maatschappelijke Denktank Integraal VerkeersPlan Castricum’ zijn positiviteit niet onder stoelen of banken steekt over frequenter treinverkeer op deze route, waardoor er zelfs een rechtstreekse verbinding ontstaat met Schiphol, zo is de verwachting. Zijn waarschuwing is meer gericht op de veiligheid rondom de spoorwegovergangen, die bij een hogere frequentie meer gesloten zullen zijn.

Het ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer’ (PHS) geeft de mogelijkheid de bereikbaarheid van de BUCH-gemeenten en Noord-Holland in zijn geheel een stevige impuls te geven. In plaats van 4 intercity’s per uur zullen er 6 intercity’s vanuit Alkmaar naar Amsterdam gaan rijden. Ondanks de positieve geluiden rondom de PHS waarschuwt Dave van Ooijen, “Als de noodzakelijke infrastructurele- en omgevingsmaatregelen niet snel worden opgepakt komt de voorgenomen frequentieverhoging vanaf 2028 op losse schroeven te staan. Met name over de oplossing en financiering van knelpunt Beverwijkerstraatweg, bestaat nog grote onzekerheid. In het Ontwerptracébesluit, dat onlangs voor inspraak is vrijgegeven, worden binnen de gemeente Castricum slechts infrastructurele maatregelen getroffen met betrekking tot de overwegen Eeste Groenelaan, Vinkebaan en Kramersweg. In het plan wordt niet uitgegaan van maatregelen op de overweg Beverwijkerstraatweg”, aldus Van Ooijen.

 Volgens Van Ooijen is het project PHS Alkmaar- Amsterdam alleen compleet als de overwegen Beverwijkerstraatweg en Guisweg (Zaanstad) daar integraal onderdeel van vormen. Lukt het niet deze knelpunten tijdig te hebben opgelost, waarin de Beverwijkerstraatweg de zwakste schakel is, dan zal frequentieverhoging vanaf 2028 onmogelijk zijn”.

 Fotobijschrift;  Dave van Ooijen voor de gesloten overweg Beverwijkerstraatweg. Foto: Aart Tóth