Vacatures voor Rekenkamercommissie

BUCH - De raden van de gemeenten Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo hebben een gemeenschappelijke Rekenkamercommissie.

 

Samen met de voorzitter van de Rekenkamercommissie zoeken zij een inspirerend team van externe professionals die de rekenkamerfunctie voor de gemeenten invullen.

De Rekenkamercommissie onderzoekt het gevoerde beleid van de deelnemende gemeenten en komt op basis daarvan met conclusies en aanbevelingen.

Als lid ontvangt u een vergoeding van € 300,00 per maand. Daarnaast vindt vergoeding van reiskosten plaats.

De gemeenteraden zoeken leden voor de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie die als team beschikken over:

- aantoonbare ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van beleidsonderzoeken
- kennis van overheidsfinanciën en – wetgeving
- deskundigheid op het gebied van organisatie- en personeelsvraagstukken

Voor de vacatures beschikt u over:

- een academisch werk- en denkniveau
- politiek en strategisch inzicht
- een positief-kritische en onafhankelijke instelling
- kennis van en affiniteit met het lokaal bestuur

Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. per email vóór 12 juli 2018 naar bureaugriffier@bergen-nh.nl